Přečtěte si několik mých tipů, jak se vyrovnat s rozchodem.Rozchod bývá jednou z nejnáročnějších životních situací, se kterou se můžeme setkat. Emoce, jako je smutek, hněv, nejistota a strach, ovlivňují náš každodenní život. Rozchod bolí vždy. Pociťujeme ho jako ztrátu, vždyť také ztrácíme blízkého a milovaného člověka. Jak se vyrovnat s rozchodem je otázka, která trápí mnoho lidí. U každého jde o individuální proces. Například rozchod s manipulátorem bývá často velkou výzvou, vzhledem k tomu, jaké má schopnosti ovlivňovat a kontrolovat situace.

Jak se vyrovnat s rozchodem

Přála bych si, aby každý, kdo prochází rozchodem, přistupoval k tomuto procesu s kultivovaností. To zahrnuje respekt k druhému, ohleduplnost a empatii, a to bez používání urážek. Způsob, jakým se vztah ukončí, je samostatným důležitým tématem. Možná by nebylo od věci si uvědomit, že partnera jsme si vybrali sami. Pokud tedy hodnotíme celkově naše soužití negativně, je to jenom jeho vina? Buďme si vědomi společně stráveného času, sdílené minulosti a  krásných chvil, které jsme prožili společně.

Kdo se trápí po rozchodu víc?

Jednoznačně stanovit, kdo se při rozchodu trápí více, není možné, protože to závisí na mnoha faktorech. Patří mezi ně individuální osobnostní charakteristiky, citlivost na emoční stres, dostupná podpora v okolí a konkrétní okolnosti rozchodu. Často vypadá situace tak, že ten, kdo byl opuštěný, prochází větším trápením, protože zažívá pocity opuštěnosti, zklamání a nejistoty. Nicméně ten, kdo ukončil vztah, také zažívá silné negativní emoce, jako je vina, strach z konfliktu nebo obavy o budoucnost. Každý člověk prochází rozchodem individuálním způsobem, někteří se rychleji vzpamatují, zatímco jiní potřebují více času a podpory.

Fáze rozchodu

Rozchod představuje komplexní proces, který může zahrnovat několik fází a kterými jednotlivci postupují různým tempem. Neexistuje pevné pravidlo, jak rychle by se měla uzavřít jedna fáze a kdy přejít do další. Pochopení těchto fází pomáhá lépe porozumět tomu, co se v našem nitru odehrává, protože klíčem k úspěšnému zvládání rozchodu je respektování vlastních emocí
Zde jsou obecné fáze rozchodu: šok, zklamání, izolace, hněv, smutek, akceptace neboli přijetí rozchodu. Ne každý prochází všemi těmito fázemi. Navíc může nastat situace, kdy obě strany procházejí různými fázemi rozchodu v odlišných časových intervalech.

Tipy jak zvládat emoce po rozchodu

Prvotní reakcí na rozchod může být šok. Pro zmírnění této reakce se často doporučují dechová cvičení známá třeba z jógy. Některé techniky popisuji také ve svém e-booku Jak zvládnout rozchod.

Zvládání emocí po rozchodu vyžaduje čas, trpělivost a aktivní úsilí. V prvních chvílích či dnech si dovolte být opravdu smutní, dovolte si plakat či jinak vyjádřit emoce. Jejich prožití je důležité a je prvním krokem k vašemu uzdravení. Jak již bylo zmíněno – každý na situaci reaguje jiným způsobem. Někdo se jde vykřičet ven do přírody, vypustit tak ze sebe přetlak, jinému vyhovuje velká fyzická aktivita, např. posilovna, kolo, box aj. Někdo v soukromí pláče.

Při vyrovnání se s rozchodem pomůže vypovídat se, mluvit s rodinou anebo přáteli o tom, jak se cítíte, co prožíváte. Neváhejte požádat o pomoc své blízké.

Někdy si lidé vezmou i nějaký den dovolené, aby si v klidu mohli projít nejsilnějšími reakcemi. Ne každý to může udělat a ne každému to vyhovuje. Někdo naopak nechce být sám, potřebuje dělat zaběhlé věci a být ve společnosti jiných lidí.

Pokud máte problém o svých emocích a vůbec o svém vnitřním rozpoložení mluvit, tedy vyjádřit se ústně, doporučuji vypsat se z toho. Dostat to zkrátka ze sebe ven. Může to být deník nebo dopis sám sobě, který působí terapeuticky. Je určen jen pro vás.

TIP: Jak zvládnout rozchod kvůli nevěře se dočtete v mém dalším článku.

Riziko potlačených emocí

Projevem emocí, svěřením se, sdílením své bolesti uvolníme emoční tlak a je to tak v pořádku. Naopak v pořádku a výhodné pro nás není, pokud se v sobě emoce snažíme potlačit, dělat „siláka a tvrďáka“, kterého se nic nedotkne.
Skrývané a potlačené emoce se akumulují a mohou se pak projevit explozivními projevy, jako například výbuchy vzteku a velkým vnitřním napětí. Celkově může dojít k oslabení organismu, vzniku různých fyzických či psychických potíží. Zpomaluje se i kýžené vyrovnání se s rozchodem a zůstává velká vnitřní zranitelnost.

Jak se vyrovnat s rozchodem vyžaduje čas a trpělivost

Prožívání smutku trvá určitý čas. Buďme trpěliví sami se sebou a dovolme si postupovat vlastním tempem. Neobviňujme sebe nebo druhou osobu za to, co se stalo. Rozchody jsou často složité a nejednoznačné, a vinu nelze přičítat jen jedné straně.
Až pominou nejhorší dny, najděte si aktivity, které vám přinášejí radost, které děláte rádi. Buďte k sobě laskaví, naučte se sebelásce a pečujte o své tělo. Zaslouží si to a i vy se budete cítit líp. Někteří klienti či klientky popisují, jak nebyli schopni udržovat v prvních dnech ani zaběhlou hygienickou rutinu, mýt si vlasy apod. Výsledkem bylo, že se cítili ještě hůře a v podstatě se pak při pohledu do zrcadla utvrzovali v tom, že je pochopitelné, že už svůj protějšek nepřitahují. Touto cestou tedy nechoďte. Naopak si dopřejte ještě o něco více sebepéče než běžně děláte.

Riziko vztahu „na truc“ bývalému partnerovi

Na cestě, jak se vyrovnat s rozchodem rozhodně není dobře se vrhnout po hlavě do jiného vztahu. Pokud možno počkejte nějakou dobu, až se budete cítit lépe. Hlavně to nedělejte na truc bývalému partnerovi. Jednak je to nefér k tomu novému člověku, jednak vám vztah natruc nevydrží a vy se budete opět cítit špatně a získáte pro sebe „důkaz“, že nejste schopni si udržet partnera.

Vrátit se k sobě po rozchodu, ano či ne?

Tuto otázky si lidé velmi často kladou. Důvodů, proč se k sobě opět vrátit, může být více. Který z důvodů je ten správný? Přečtěte si můj článek, který se zaobírá tématem – vrátit se k sobě po rozchodu.

Co dělat, když se s rozchodem nezvládám vyrovnat

Někdy může být obtížné vypořádat se s tolika těžkostmi. Pokud je zvládání celé situace nad vaše síly, trápíte se příliš, propadáte do depresivních nálad, obraťte se na profesionální terapii nebo poradenství. Udělejte to i v případě, kdy máte pocit, že vaše neschopnost vrátit se do běžného života trvá příliš dlouho. Odborník vám může pomoci tuto nelehkou dobu zvládnout. Budete vědět, že na to nejste sami a uvidíte opět naději ve svém životě.