Rozchody jsou nepříjemnou a často bolestivou součástí života mnoha lidí. Je to emocionálně náročný proces, který přináší změnu, smutek a zklamání v několika fázích. Jsou určité rozdíly mezi rozchody, které nastávají v mládí a těmi, které se odehrávají ve středním věku nebo později v životě. Bez ohledu na věk, rozchod však může také přinést nové příležitosti a odhalit nové aspekty. Nicméně, rozchody nejsou nevyhnutelným osudem všech vztahů. Existuje mnoho faktorů, které mohou vést k rozchodu, a stejně tak existuje mnoho způsobů, jak těmto problémům předejít a minimalizovat jejich negativní dopady.

Rozchod v různé životní etapě

Po rozchodu si dopřejte dostatek času na zotavení se.

Rozchod bolí v každém věku.

Každý rozchod je jedinečný a v každém věku je náročný. Pro mladé lidi s prvními vztahy může být rozchod jejich prvním konfrontováním s takovouto těžkou situací a to vede k většímu emocionálnímu zážitku. Často nevědí, jak se s rozchodem psychicky vyrovnat. Mnohdy však mohou mít širší podporu okolí, pokud i jejich vrstevníci například procházejí něčím podobným a mohou tak svoji bolest snadněji sdílet.

Na druhou stranu rozchody, které se týkají už zavedených vztahů se závazky, znamenají větší složitosti právní, vyšší finanční a rodinné důsledky. Snáze se mohou rozejít lidé, kteří spolu žili několik měsíců a nemají společný majetek ani jiné závazky, jinak tomu je, pokud partneři společně založili rodinu, mají společné podnikání, hypotéky, majetek. Je nutné vyřešit mnoho praktických aspektů, které mají dopad na všechny zúčastněné. A tyto všechny starosti mají překonávat jakoby navíc ke své bolesti. Tedy v období, kdy by se nejraději soustředili pouze na sebe a na to, jak se se svými emocemi co nejlépe vypořádat.

Nejčastější důvody rozchodu

Existuje celá řada důvodů, proč se lidé rozejdou. Každý vztah je jedinečný, a proto se mohou objevovat specifické problémy, které vedou ke konci vztahu. Nicméně, existují některé nejčastější důvody rozchodů, které jsou známé a které mohou pomoci lépe porozumět tomuto procesu.

Nedostatek otevřenosti – Pokud se partneři nevyjadřují otevřeně a upřímně, skrývají různé informace, tají důležité události nebo dokonce lžou. Dochází k hromadění nedorozumění a nepříjemných emocí. Pokud se jeden z partnerů proti tomuto nevymezí, neřekne druhému, že ho jeho chování obtěžuje, a nehledají společně cestu z tohoto kruhu ven, vede to k postupnému vzdalování a frustraci.

Rozchod je složitá životní situace

Každý se s rozchodem vyrovnává jinak.

Předpokládání namísto jasného sdělení – Jeden z partnerů předpokládá, že druhý automaticky zná všechny jeho potřeby, přání a očekávání. Místo aby řekl, co potřebuje, předpokládá, že ten druhý to intuitivně ví a udělá. Pak je zklamaný, a nespokojený, že tomu tak není. Můžeme sem i zahrnout porušování osobních hranic, kdy jeden z partnerů například předpokládá, že druhý je v pohodě s určitými doteky a situacemi, i když to ve skutečnosti tak není.

 

 

Rozchod způsobí i nedostatek empatie

Nedostatek naslouchání – Ne nadarmo se říká, že to nejcennější, co můžeme druhému dát, je náš čas. V tomto případě jeden nebo dokonce oba partneři neprojevují aktivní zájem naslouchat a porozumět tomu, co druhá osoba říká nebo jak se cítí. Může jít o přerušování druhého během hovoru, což druhému brání vyjádřit své myšlenky nebo pocity. Jiným příkladem je nepamatování si důležitých informací o sobě, což může být nedostatkem zájmu, nebo nereagování na komunikaci.

Sáhněte si do svědomí, zda když vám druhý něco povídá, opravdu nasloucháte? Dáváte mu plnou pozornost? Nebo koukáte do mobilu či sledujete televizi?

Zanedbávání – Každý vztah je jedinečný a vnímání zanedbávání může být subjektivní. To, co jeden považuje za běžný projev chování, druhý partner může vnímat jako zanedbávání a nedostatek pozornosti a empatie. Patří sem i ignorování potřeby fyzického kontaktu či sexuálních potřeb jednoho z partnerů. Partneři nejsou schopni se otevřeně vyjádřit o svých emocích nebo je minimalizují. Například jeden z partnerů trpí úzkostí a obavami a když je druhému sdělí, druhý je bagatelizuje nebo ignoruje. Vyvolává to v něm pak pocit odmítnutí a nedostatku podpory.

Nevhodné řešení konfliktů – Konflikty jsou nevyhnutelnou součástí každého vztahu, ale způsob, jakým se s nimi zachází, může mít zásadní dopad. Pokud partneři nedokážou konstruktivně řešit konflikty a upřednostňují agresivní, pasivní nebo pasivně-agresivní chování, může to způsobit zlom. V případě, že se konflikty neřeší, přecházejí se, problémy se hromadí a nedorozumění se prohlubuje. Postupně dochází k trvalému poškození vztahu.

Nedostatek důvěry – Bývá častým důvodem rozchodu. Znamená nedostatečnou víru v integritu, věrnost a spolehlivost druhého. Jeden nebo dokonce oba partneři mají pochybnosti o tom, zda mohou druhému partnerovi plně důvěřovat. Nedostatek důvěry ve vztahu naznačuje například situaci, kdy jeden z partnerů má neustále potřebu kontrolovat činnosti, pohyb a komunikaci druhého partnera. Často se setkávám s tím, že jeden z partnerů čte druhému zprávy na mobilu, maily, sleduje jeho činnost na sociálních sítích. Ten druhý se však cítí velmi omezován a nesvobodně.

Znáte navzájem své priority?

Nevyváženost priorit mezi partnery – Partneři mají rozdílné hodnoty, cíle a očekávání ohledně důležitých aspektů života a vztahu. Mají-li rozdílné představy o budoucnosti, například v oblasti založení rodiny, bydlení nebo finančního plánování, vede to k napětí a hádkám. Příkladem může být to, když jeden partner dává přednost kariérnímu postupu a druhý partner preferuje rodinný život a harmonii. Mohou se třeba na tomto rozložení domluvit po dobu, kdy jsou děti malé a jeden z partnerů načas svoji kariéru omezí. Pokud ale první z partnerů dlouhodobě věnuje většinu svého času a energie pracovním povinnostem na úkor vztahu a rodinného života, dochází k nerovnováze priorit, k pocitu zanedbávání a nedostatku spojení mezi partnery.

Nevěra –  Důsledky nevěry ve vztahu mohou být velmi rozmanité a závisí na konkrétních okolnostech a emocionálních reakcích obou partnerů. Jednotlivé páry mají rozdílný přístup k tomuto tématu. Není od věci dohodnout si společně určitá pravidla a začít třeba tím, co který z vás za nevěru považuje. Pro někoho to může být až fyzický akt, pro jiného již třeba již sms či častější kontakt na sociálních sítích. Nastavte si v tomto směru hranice, ať víte, co je ještě pro partnera přijatelné a co již ne a hlavně to spolu komunikujte. Je dobré být si vědom potenciálních důsledků nevěry. Některé páry nevěru zvládnou a přenesou se přes ni, pracují na obnovení vztahu, pro jiné to může znamenat takové emoční trauma, že se raději rozhodnou vztah ukončit.

Využijte rozchod jako příležitost k sebereflexi.

Využijte rozchod jako příležitost k sebereflexi.

 

5 tipů, jak předejít rozchodu

Abychom předešli rozchodu a udrželi si zdravý a šťastný vztah, je tu patero pravidel:

  1. Komunikace: Udržujte otevřenou a upřímnou komunikaci se svým partnerem. Naučte se naslouchat a respektovat názory a pocity druhé osoby.
  1. Důvěra: Budujte a udržujte vzájemnou důvěru. Buďte věrní svým slovům a jednejte s partnerem poctivě a otevřeně.
  1. Společné zájmy: Najděte společné zájmy a aktivity, které vás oba naplňují. Trávení společného času a sdílení zážitků posiluje vztah.
  1. Emoční podpora: Buďte oporou pro svého partnera ve chvílích potřeby a projevujte pochopení. I na projevech empatie se dá pracovat.
  1. Řešení konfliktů: Učte se řešit konflikty konstruktivním způsobem. Naslouchejte a hledejte kompromisy, které jsou pro vás oba uspokojivé.

Jak se s rozchodem vypořádat?

Rozchody mezi partnery jsou bezesporu emocionálně náročné a často postaví jedince před výzvu. Patří k velmi silným stresorům a jejich zvládání je individuální. Platí též určitá doporučení. Každý toto období prožíváte individuálně. Roli hraje i délka vztahu a také to, zda jsem ten, kdo se rozchází nebo jsem ten opouštěný. Zda jsem vnímal problémy ve vztahu nebo jsem je v sobě popíral.

Nyní však nastal čas se s rozchodem vyrovnat a minimalizovat možné negativní dopady na svoje zdraví.

Dejte si dostatek času na zhojení se a zotavení. Dovolte si prožívat smutek a další emoce, které se budou ve vás střídat. Zotavování se z rozchodu probíhá v několika fázích, jejichž délka je individuální.

Stále vám bude vše probíhat hlavou, možná se začnete obviňovat či vinit ze všeho druhého partnera. Rozchody jsou složité a většinou se na nich podílí oba partneři. Hledejte podporu u přátel a rodiny, připomínám, že s určitou mírou. Cítíte-li, že vám váš smutek přerůstá přes hlavu a pociťujete depresivní nálady, je načase obrátit se na odborníka, který vám pomůže tímto obdobím projít.

Péče o sebe

Rozchod může ve svém důsledku znamenat nový začátek a příležitost.

Rozchod může ve svém důsledku znamenat nový začátek a příležitost.

Věnujte čas péči o sebe, i když vám to zpočátku bude připadat těžké. Péče o sebe je v této situaci klíčová. A to jak o své duševní tak fyzické zdraví. Nyní je opravdu třeba, abyste věnovali péči svému zevnějšku a necítili se zanedbaní a nepřitažliví. Oblékejte se s pečlivostí tak, abyste se cítili pohodlně a přitažlivě. Věnujte pozornost i tomu, co jíte. Odpovídající strava, odpočinek a fyzické cvičení vám pomohou cítit se lépe a sebevědoměji. Pokud se budete zanedbávat, pohodlnět, vaše sebevědomí bude klesat a to je to poslední, co nyní potřebujete. Vhodná je též třeba uvolňující masáž.

Nenechte se izolovat. I když třeba se cítíte trochu izolovaně, dbejte na to, abyste si udrželi dostatek sociálních kontaktů. Každý má jinou potřebu, někdo se více uzavře, jiný chce být stále ve společnosti druhých. Dejte si pozor, abyste se neuzavřeli příliš a na zbytečně dlouhou dobu. Zapojujte se alespoň postupně do aktivit, které vás baví a které odvedou vaši pozornost od negativních myšlenek.

Je čas na sebereflexi, pochopení vašich potřeb a přání, vaší hodnoty. Uvědomění si toho, co pro vás vztah znamená, jaký ho chcete a co od něj čekáte. Rozchod může být obtížný a bolestivý, je to ale i příležitost pro pozitivní změny a nové začátky. Nikdy není pozdě začít znovu a najít štěstí v sobě samých i ve vztazích s ostatními. Rozchod není konec světa, ale může být začátkem nové a lepší kapitoly naší cesty životem.