Průběh hypnózy mladé dívky. Poznejte přínosy hypnózy.Hypnóza, často pojímaná jako záhadná technika přivádějící lidi do transu, má ve skutečnosti solidní základ v oblasti zdravotní péče a psychologie. Tento stav změněného vědomí, kdy dokážeme lépe kontaktovat podvědomí a pracovat s ním, může hrát důležitou roli při zlepšování zdraví a pohody. Podíváme se na to, co hypnóza je, jak funguje a jaké zdravotní přínosy může mít.

Co je hypnóza?

Hypnóza je stav transu, ve kterém se dočasně odpoutáváme od vědomé mysli, od okolí. Jde o tzv. disociaci. Můžeme si představit, že je naše vědomí jakoby vypnuté nebo potlačené. Aktivuje se spontánní část našeho já. (PhDr. J. Zíka) Člověk je v tu dobu vnímavý k užitečným podnětům, sugescím, které se předají podvědomí. Využívá tak změněného stavu vědomí k posílení svojí pohody nebo k řešení nějakého problému.

Jak hypnóza funguje?

Hypnóza mění aktivitu v mozku a umožňuje lepší přístup k podvědomým částem mysli. Tímto způsobem může ovlivnit způsoby, jakými mozek zpracovává informace a reaguje na podněty.

Během hypnózy může hypnotizér či hypnoterapeut použít různé techniky, jako jsou vedené obrazy, sugesce a vizualizace, aby pomohly pacientovi dosáhnout kýžených změn. Tyto techniky mohou být použity i k řešení řady zdravotních problémů, od úzkosti a stresu až po chronickou bolest a závislosti.

Hypnózu lze navodit různými způsoby, já využívám nedirektivní ericksonovskou či systemickou hypnózu, o které se dá říci, že je „šitá na míru“ dotyčnému člověku. S klientem je veden rozhovor, na základě kterého se ujasní motivace a přání klienta využít hypnózu pro práci na jeho problémech. Zjistí se také klientova hypnabilita, což je citlivost na trans. Klient po úvodním rozhovoru pohodlně sedí a nechá se provázet tichým hlasem do stavu hypnózy, který připomíná stav, kdy upadáme do spánku. I člověk, který má nízkou míru hypnability, má z hypnózy profit, navíc je to dovednost, která se opakováním zlepšuje.

Na základě výzkumů je nutno připomenout, že člověk v hypnóze neudělá nic, co by bylo proti jeho etickým zásadám.

Zdravotní přínosy hypnózy

„Lékaři nyní považují trans za léčivý stav, kdy mysl a tělo dosahují klidu a vyrovnanosti, v kterém může dojít ke změnám nemožným při plném vědomí,“ uvádí zdravotní pojišťovna ČPZP.

Hypnóza může nabídnout řadu zdravotních přínosů, které jsou podporovány vědeckými výzkumy. Zde je několik oblastí, kde může být hypnóza užitečná:

1. Řízení bolesti: Hypnóza se ukázala být účinná při snižování vnímání bolesti u pacientů s chronickými bolestivými stavy, jako je artritida, bolest zad, bolesti hlavy a další. Výzkumy ukazují, že hypnóza může pomoci změnit způsob, jakým mozek vnímá bolest, což vede ke snížení subjektivního pocitu bolesti. (Chronická bolest má centrum v jiné části mozku než bolest akutní.)

2. Snížení stresu a úzkosti: Hypnotické techniky mohou být velmi účinné při snižování úzkosti a stresu. Hypnóza může pomoci lidem uvolnit se a dosáhnout stavu hluboké relaxace, vést tak ke snížení fyziologických reakcí na stres a zlepšení celkové pohody.

3. Zlepšení spánku: Hypnóza může být také užitečná při léčbě nespavosti a dalších poruch spánku. Také nácvik autohypnózy a relaxačních technik pomůže lidem lépe se uvolnit před spaním a zvýšit kvalitu spánku.

4. Podpora při hubnutí a změny návyků: Hypnóza může být použita jako součást programu na hubnutí a na změnu stravovacích návyků. Hypnotické techniky mohou lidem pomoci zvýšit jejich motivaci k dodržování zdravé stravy a cvičení či při změně nezdravých návyků, jako je přejídání nebo konzumace nezdravých potravin.

5. Léčba závislostí: Hypnóza může být účinná při léčbě různých závislostí, včetně kouření a nadměrného užívání alkoholu, překonat touhu po návykové látce a posílit jejich vůli odolat pokušení.

6. Zlepšení psychického zdraví: Hypnóza může být také použita ke zlepšení psychického zdraví, včetně léčby deprese a posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Hypnotické techniky mohou pomoci lidem lépe zvládat negativní myšlenky a emoce, zvýšit jejich sebevědomí a zlepšit celkovou psychickou pohodu.

7. Noční pomočování: Hypnózou můžeme pomoci lépe ovládat svůj močový měchýř a zvládat tak nepříjemné stavy, které vedou ke snížení sebevědomí.

Využijte hypnózu pro zlepšení svého života

Hypnóza může být užitečným nástrojem pro zlepšení zdraví a pohody. Od řízení bolesti přes snížení stresu a úzkosti až po zlepšení spánku a léčbu závislostí, hypnóza nabízí širokou škálu potenciálních přínosů. Hypnóza je známa z dávné historie, někdy opomíjená, ale současné vědecké důkazy naznačují, že dokáže hrát významnou roli v moderní zdravotní péči.

Chcete využít hypnózu pro zlepšení svého života? Napište mi a společně společně probereme, co je pro vás nejvhodnější.