Co to vlastně ta hypnóza znamená? Nebudu o sobě vědět a budu někde na jevišti kokrhat a být všem pro smích? Nebo je za tím něco víc? Tyto a mnoho dalších otázek vyvstanou na mysli lidem při vyslovení tohoto magického slova: h y p n ó z a.

Co je to hypnóza, transový stav

Hypnóza / trans je stav pro naše bytí naprosto přirozený. Není to spánek.  Je to přirozený stav naší psychiky. Dá se říci, že v transu jsme často, mnohokrát za den a možná si to ani neuvědomujeme. Začteme se do knížky a ve chvíli plného soustředění se na příběh nevnímáme okolí. Třeba zapomeneme vystoupit z autobusu nebo nám chvilku trvá, než si uvědomíme, že na nás někdo mluví. Zaposloucháme se do tónů hudby či sledujeme sportovní utkání a svět kolem nás v tu chvíli jakoby přestal existovat. Chvíle při usínání anebo probouzení jsou krásným příkladem pozměněného stavu našeho vědomí.

 

Směry  hypnoterapie

Hypnóza má velmi dlouhou historii. Využívala se již ve starověkém  Řecku a Egyptě. Hypnotický trans byl  používán k léčbě v mnoha kulturách.

V  hypnoterapii se nyní využívá klasická  přímá hypnoterapie a nepřímá hypnoterapie. Při přímé hypnoterapii vystupuje hypnoterapeut autoritářsky, direktivně. Říká klientovi, co má dělat a ten přijímá pasivní roli. Nevyužívají se klientovy vnitřní zdroje.

Při nepřímé hypnoterapii se zdůrazňuje vztah mezi klientem a hypnoterapeutem.  Využívá se nepřímých sugescí, které probíhají během zdánlivě nezávazného rozhovoru. Používají se příběhy, metafory nebo pohádky. Hledají se jiné pohledy na situace, vytahují se nové možnosti, které vycházejí z klientova nitra.

 

Využití hypnózy v praxi

Při navození hypnotického transu využíváme přirozených dovedností a zkušeností klienta. Velice záleží na důvěře mezi hypnoterapeutem a klientem.

Tento změněný stav vědomí pomáhá při léčení různých psychických či psychosomatických problémů.

Nejčastější příklady využití hypnózy:

potřeba zvýšení sebevědomí, různé obavy a strachy, fobie,, závislosti ( kouření, lehčí alkoholová závislost), neplodnost, kdy  klientka je po fyzické stránce zdravá, příčinou je psychika, hubnutí,, tréma, nervozita, kousání nehtů, vztek.…Dobré výsledky jsou např. u dětí při pomočování. Již od počátku se hypnóza využívala ke snížení stavu bolesti. Velmi dobré je využití hypnózy při potížích s učením a pamětí.

Hypnotický stav je možné využít i při snaze vybavit si z paměti na vědomé úrovni zapomenuté události.

 

Hypnóza - to magické slovo

Hypnóza… a můžete začít relaxovat…

Co je to hypnabilita

Hypnabilita je individuální schopnost člověka ponořit se do hypnózy. Hloubka hypnózy může být různá.

Klasický směr chápe hypnabilitu jako vlastnost, která se dá ovlivnit jen do určité míry.

Ericksonovská hypnoterapie  ( M.Erickson https://cs.wikipedia.org/wiki/Milton_Erickson ) říká, že hypnabilita je dovednost a můžeme ji posouvat a rozvíjet.

Hloubka hypnotického transu nemusí mít na výsledky klienta až takový vliv, jak by se mohlo zdát.  I při nižším stupni ponoření se do transového stavu se dosahuje velmi dobrých výsledků.

 

Obavy z hypnózy

Lidé často znají hypnózu pouze z filmů a mají proto obavy, že budou dělat různé činnosti proti své vůli a nebudou mít kontrolu nad svým chováním. Většinou je to na základě shlédnutí kouzelnických představení.

Je to pochopitelné, jednají na základě strachu z neznámého.  Je to zbytečná obava, hypnóza je zdravý a přirozený stav mysli.

Někteří lidé se do hypnózy dostávají snadněji než jiní. Jsou to zejména ti, kteří k ní přistupují pozitivně, jako k cestě ke změně, kterou si přejí.

Druzí zase mají rádi vše pod kontrolou. Podvědomě se brání, jsou jakoby v křeči a nechtějí se uvolnit. U nich je postup zdlouhavější a je třeba vice sezení.

 

V hypnóze jsme stále při vědomí, jen je možné, že si naše bdělá mysl nebude vše, co se během hypnózy dělo, pamatovat. Aktivizujeme naše podvědomí, kde jsou naše cenné zdroje ke změně. Lidé si pamatují především to, co pro ně v danou chvíli má smysl a je podstatné. Někdy se to vybaví na vědomé úrovni až s odstupem.

Často jsou velmi dobré výsledky již při 2 – 3 sezeních, někdy je u hypnózy  potřeba sezení vícekrát zopakovat.