Jak funguje podvědomí? Poznejte, co přináší práce s podvědomím do běžného života.Podvědomí, tajemná síla uvnitř nás, ovlivňuje každý aspekt našeho života, i když o něm nevíme příliš mnoho. Tento neuchopitelný aspekt naší mysli je klíčem k porozumění našim reakcím, chování a vzorcům myšlení. Přestože není snadné prozkoumat jeho hlubiny, porozumění podvědomí může vést k velkému osobnímu růstu a změně. Co přesně je podvědomí, jak funguje a jak můžeme pracovat s jeho programy pro lepší život?

Co je to podvědomí?

Podvědomí je část naší mysli, která pracuje pod povrchem vědomí. Obsahuje všechny naše přesvědčení, hodnoty, vzpomínky a návyky, které nejsou okamžitě přístupné vědomě. Mnohdy působí jako „databáze“ našich životních zkušeností, které ovlivňují naše rozhodnutí a chování. Jsou tam uloženy i informace, které jsme nezachytili vědomě, ale jak říkáme „podprahově“. Jednoduše řečeno v podvědomí je uloženo naprosto všechno, co jste kdy viděli, slyšeli, cítili, jsou tam „zaznamenány“ všechny rozhovory, které jste kdy měli. Uchovávají se zde i reakce na různé situace.

Jsou různé teorie a přístupy rozlišující pojmy vědomí – podvědomí/předvědomí – nevědomí. Celá problematika je složitější, budeme o ní zde hovořit velmi zjednodušeně. Neexistuje samostatný orgán nebo funkční celek podvědomí, tedy není to žádná konkrétní část mozku. Jde vždy o to, že naše vjemy se ukládají v různých částech mozku a výsledná myšlenka je tak projevem činnosti neuronů z různých mozkových oblastí. V současnosti je v neurofyziologii stále předmětem intenzivního výzkumu a ostrá hranice mezi termíny se stírá.

Jak funguje podvědomí?

Podvědomí pracuje na základě vzorců a programů, které jsou uloženy v naší mysli. Tyto programy jsou vytvořeny na základě opakovaných zkušeností, učení a emocí. Jakmile jsou tyto programy uloženy, podvědomí je schopné automaticky reagovat na určité podněty a situace, aniž bychom si byli vědomi toho, co se děje. Z toho důvodu obtížně reagujeme na události novým, jiným způsobem, než jak jsme zvyklí reagovat. Pak se někdy divíme a říkáme: “To jsem řekl tak nějak automaticky, bez přemýšlení.“ Porozumění podvědomí je klíčem k pochopení lidského chování a prozkoumání hlubších motivací a procesů mysli.

Jaké jsou naše podvědomé programy?

Naše podvědomé programy mohou být buď pozitivní, podporující naše cíle a spokojenost, nebo negativní, brzdící náš pokrok a štěstí. Například, pokud jsme v minulosti zažili opakované neúspěchy, může naše podvědomí vytvořit program nedostatečnosti nebo strachu ze selhání, a to nás omezuje v osobním rozvoji. Naopak, pokud jsme si vytvořili pozitivní vzorce, jako je sebedůvěra a odhodlání, naše podvědomí nás podporuje v dosahování cílů.

Kde se podvědomé programy berou?

Naše podvědomé programy vznikají z různých zkušeností, učení a interakcí s okolním prostředím, od raného dětství až po dospělost. Některé programy se mohou vytvořit na základě opakovaných situací nebo událostí, které prožíváme, a mohou být ovlivněny našimi rodinnými vztahy, školou, médii a dalšími faktory. Například, pokud jsme v dětství opakovaně slyšeli negativní komentáře o sobě samých, mohli jsme si vytvořit podvědomý program nedostatečnosti nebo nízké sebedůvěry. Často slýchám od klientů, když se zamyslí nad rčeními či větami, které jim utkvěly v paměti z dob třeba dospívání: „Zase špatně.“ „Nesmíš udělat chybu.“ „Radši na to nesahej, nebo to zase rozbiješ.“….Můžete si dosadit svoje vlastní vzpomínky.

Dalším příkladem jsou i stesky těch, kteří zatím neúspěšně snižují váhu. V uších jim zní:“ Ty jseš taková po mamince, i babička byla silná.“ To znamená, že mají podvědomý program, že jsem tedy předurčená být také taková, máme to přeci v rodině a ať dělám, co dělám, nezměním to. Co se spíše zamyslet nad přejatými vzorci stravování a životního stylu vůbec?

Jak můžeme pracovat s našimi podvědomými programy?

Jak jsem psala, jde o složitější téma. Určité mechanismy můžeme pozorovat sami, jsou z vědomí přístupné. Pokud jsou ale určité události, situace hodně vzdálené v minulosti, možná se do nich sami bez pomoci odborníka nedostaneme, tedy nezvědomíme si je.
Jak tedy sami na práci s podvědomím a jeho programy?

1. Vědomé uvědomění si jich: Znamená to být pozorný ke svým myšlenkám, emocím a reakcím ve všedním životě. Pozorujte opakující se vzorce svého myšlení a chování.

2. Sebereflexe a sebepoznání: Ptejte se sebe sama na otázky jako „Proč reaguji tímto způsobem?“ a „Jaké myšlenky mě ovlivňují?“. Prozkoumejte své hlubší přesvědčení a hodnoty. Povede vás to k hlubšímu porozumění si. Pozorujte, jaké myšlenky a přesvědčení se vám opakovaně v mysli objevují a zvažte, zda vám tyto myšlenky skutečně prospívají. Buďte pozorní k tomu, jaké informace vstřebáváte ( např. opakované negativní zprávy, komentáře, diskuze,…). Nedopusťte, aby se vám automaticky vryly do podvědomí informace, které jsou nepodložené nebo negativní.

3. Pozitivní sdělení sami k sobě: Používejte pozitivní sdělení tak, abyste jimi nahradili negativní myšlenkové vzorce. Například, místo abyste si říkali „Nemohu to udělat“, řekněte si „Jsem schopen se to naučit“. Aktivně tyto vzorce vyhledávejte a budujte.

4.Vizualizace: Pracujte s vizualizací a mentálními obrazy, abyste posílili pozitivní představy a cíle. Vytvořte si jasný obraz toho, jak byste chtěli, aby váš život vypadal, prociťte si tuto svoji představu a pravidelně si vše připomínejte.

5. Práce s emocemi: Učte se vyrovnávat se svými emocemi a stresovými situacemi konstruktivním způsobem. Emoce hrají důležitou roli při formování podvědomých programů, tak je důležité naučit se je správně zpracovávat. Relaxace, být opravdu přítomen v daném okamžiku zní jednoduše, ale umění tzv. vše „vypustit a mít čistou hlavu“ tak snadné není. Naučit se to však stojí za to.

6. Hypnóza a terapie: K práci s podvědomými programy je užitečné využít hypnózu nebo terapii. Kvalifikovaný terapeut vám může pomoci identifikovat a změnit negativní vzorce myšlení a chování. Hypnóza slouží k tomu, abychom využili určité stavy změny vědomí a mohli tak kontaktovat podvědomí (nevědomou mysl). Díky dočasnému „oddělení“ vědomé mysli můžeme s podvědomím lépe pracovat. Dá se tak pomoci při změnách chování, psychosomatických potížích, s různými strachy a fobiemi a jinými problémy. Člověk v hypnóze neudělá nic, co by bylo proti jeho přirozenosti, co by sám neudělal, není třeba se obávat.

Porozumění a práce s naším podvědomím bývá klíčem k dosažení osobního rozvoje a štěstí. I když je cesta k ovlivnění podvědomí někdy náročná, je to investice do naší duševní a emocionální pohody, která se rozhodně v dlouhodobém horizontu vyplatí.