Rozchod kvůli nevěře je bolestivý

Rozchod kvůli nevěře je častým důvodem ukončení vztahu.

Rozchod kvůli nevěře je častým důvodem ukončení vztahu. Nevěra je jednou z nejbolestivějších a nejvíce narušujících událostí, které mohou vztah postihnout. Často vede k rozpadu partnerství, a to z několika důvodů. Překážky, které způsobují, že se lidé k sobě nechtějí vrátit, bývají různé a závisí na konkrétní situaci a na jednotlivých lidech. Podíváme se na hlavní faktory, které stojí za rozhodnutím lidí rozcházet se kvůli nevěře.

Důvěra je základem

Zuzana:Byli jsme manželé 20 let. Myslela jsem si, že se uznáváme a máme stejné hodnoty, vždy jsme si naprosto věřili. Najednou zjišťuji, že je mi manžel schopný lhát. Už dva roky má milenku. Cítím velkou nejistotu, najednou nevím, co je pravda a co je lež, mám pocit jakoby celé to naše manželství byla jedna velká lež. Když mi nyní cokoliv řekne, hned přemýšlím, zda je to pravda. Nedokážu mu věřit.“

Důvěra je základem každého zdravého vztahu. Nevěra jde s narušením důvěry ruku v ruce. Narušení důvěry může někdy být tak silné, že už není možné vrátit se k původnímu stavu. Bez důvěry vztah ztrácí svou stabilitu a stává se neudržitelným. Obnovit narušení by měl především ten z partnerů, který podváděl. Nicméně podvedený partner tuto snahu může velmi brzdit či ji znemožnit.

Emoční reakce

Erika:Díky špatně zaslané SMS zprávě jsem zjistila partnerovu nevěru. Hned jsem chtěla vidět další zprávy, vědět všechny informace, prohlédnout si její fotky. Pak jsem doslova vybuchla. Křičela jsem na něj a tu druhou nazvala opravdu nechutnými výrazy. Také jeho. Vyčetla jsem mu všechno za celá ta léta, snažila jsem se zasáhnout všechna jeho citlivá místa, o kterých jsem věděla. To se mi podařilo… Pak jsem svého výbuchu litovala, ale už bylo pozdě. Ráda bych to vzala zpět, ale on se přes to nepřenesl.“

Nevěra vyvolává silné emoční reakce. Podvedený partner prožívá často vztek, zklamání, smutek a nejistotu. Tyto emoce mohou být tak intenzivní, že brání jakémukoli pokusu o obnovení vztahu. Někdy se stane, že v prvním afektu podvedený partner ve snaze druhého ranit, udělá či řekne něco, co nelze vzít zpět a co jen prohloubí vzniklou propast mezi nimi. Emoční trauma způsobené nevěrou trvá dlouho a mnohdy zanechává trvalé jizvy na srdci obou partnerů.

Ztráta respektu

Reakce na nevěru bývá velmi emotivní.

Reakce na nevěru mohou člověka překvapit, emoce jsou velmi silné.

Jirka: „Měl jsem krátký románek s jednou ženou. Manželka na to přišla a zvažovala rozvod, ale já nechtěl přijít o rodinu a děti. Přistoupil jsem na její podmínky. Byly opravdu pečlivě vyžadovány. Podstatě jsem se cítil jako její sluha. Měla také pod kontrolou všechny části našeho života, účty, výpisy, všechno. Dokonce i děti, které o mém dávném prohřešku nevěděly, si mě přestávaly vážit. Stejně tak moje okolí. Ani nevím, jak jsem to vydržel tolik let. Nyní se ale objevila Alena, moje nová kolegyně, která ve mně vidí muže. Jsem naprosto rozhodnutý začít s ní nový život. Pevně věřím, že se zase začnu cítit jako plnohodnotný člověk.“

Rozchod kvůli nevěře nastane i z toho důvodu, že nevěra vede ke ztrátě respektu k druhému partnerovi. Partner, který byl nevěrný, je vnímán jako nevěrohodný a nečestný. Toto vnímání ovlivní další aspekty vztahu a vede tak k dalším konfliktům. Podvedený partner klade na druhého určité požadavky a podmínky, za kterých ve vztahu zůstane. Svými požadavky se snaží vyrovnat se strachem a potřebou znovu získat pocit bezpečí. Je však třeba, aby zachoval správnou míru požadavků, které klade na druhého. Tyto požadavky se nesmí přeměnit v trvalé sebeobětování druhého partnera. Ztráta respektu bývá těžká k překonání, protože respekt je často základním prvkem zdravého partnerského vztahu.

Rozchod kvůli nemožnosti intimního sblížení po nevěře

Iva: „Chtěla jsem vědět všechno. Podrobně jsem se vyptávala na veškeré detaily jejich vztahu, chtěla jsem znát, v čemu je to s ní jiné, o čem si povídají, všechno o jejich intimitě. Partner mi to říct nechtěl, ale já trvala na svém a dala si to jako podmínku toho, že se pokusím přes to přenést. Bohužel. Kdykoliv se mě pak chtěl dotknout, představila jsem si tu druhou, co všechno spolu dělali. Nedokázala jsem se s ním sblížit. Rozešli jsme se.“

Intimní sblížení bývá často až tím posledním kouskem skládačky, pokud se partneři rozhodnou ve vztahu setrvat. Jde ruku v ruce s pomalu obnovující se důvěrou. V této oblasti bývají překážky na obou stranách. Na straně podvedeného, který přitom celým srdcem touží po blízkosti druhého, ale zároveň ho odmítá, tak na straně podvádějícího, kterému chybí třetí osoba.

Sebevědomí

Soňa: „Karel vždycky říkal, jak se mu líbím, že jsem taková přirozená a sportovní. Většinu volného času jsme sportovali, nikdy jsem necítila potřebu se líčit, i oblečení sportovní a pohodlné. Vyhovovalo mi to. Nyní jsem si našla na Instagramu fotky té jeho nové lásky. Perfektní make-up, sexy hadry, možná i nějaká plastika. Je to kočka, to musím uznat. Nikdy bych si nemyslela, že by ho nějaká taková mohla zajímat. Náhle si připadám jako ošklivé káčátko.“

Nevěra může vážně poškodit sebevědomí podvedeného partnera. Začne pochybovat o sobě samém a o své hodnotě jako partnerovi. Toto snížené sebevědomí následně ovlivní nejen aktuální vztah, ale také jeho schopnost vstoupit do budoucího zdravého vztahu.

Mnoho párů nevěru neustojí a vztah se rozpadne.

Mnoho párů nevěru neustojí a vztah se rozpadne.

Rozchod kvůli opakované nevěře

Zora: „Teď máme krizi a ani nevím, jak chci, aby to dopadlo. Rozvádět se nechci jen kvůli zabezpečení. Můj muž je hodně racionální, moc se nikdy nezajímal o mé pocity, o mě, o to, co mě zajímá. Tak jsem to začala hledat jinde. Dřív se mi to dařilo utajit. Pak mi však na nevěru přišel, já vztah ukončila a slíbila, že už se to nebude opakovat. Nyní je to na nanovo. Nevím, jestli dokážu nebo spíš chci tento vztah ukončit. Pokud ano, vím, že si stejně najdu někoho jiného.“

Pokud dochází k opakovaným případům nevěry, dovede to podvedeného partnera k rozhodnutí vztah ukončit, protože již nevidí šanci na změnu chování. Opakovaná nevěra signalizuje to, že ve vztahu něco chybí, jsou nenaplněny potřeby, jako třeba nenaplněná potřeba lásky nebo citového propojení.

Rozchod kvůli nevěře aneb vůle musí být na obou stranách

Francouzský psycholog Dr.Christoph Fauré, který je odborníkem na partnerskou problematiku říká: „Na rekonstrukci vztahu po šoku z mimomanželského vztahu musí být dva. Když se jeden z partnerů neúčastní, znamená to, že vztahu zvoní hrana. Ať je touha obnovit vztah sebesilnější, pokud jeden z partnerů není na stejné vlnové délce, jedná se o předem ztracenou bitvu.“ (Jak přežít nevěru, Portál, 2015)

Padlo rozhodnutí o rozchodu, který chce jeden anebo chtějí oba. Je omylem si myslet, že ten z partnerů, který má mimomanželský vztah, v tomto vztahu pravidelně zůstane. Je celkem časté, že tento vztah nevydrží. Zejména v případě, že v původním vztahu jsou děti. Následuje rozchod či rozvod spojený s řešením péče o děti a majetkové vyrovnání. Stres s tímto spojený bývá velký, týká se všech zúčastněných a nové partnerství pod jeho tíhou nevydrží.

TIP: Přečtěte si i můj článek Jak se vyrovnat s rozchodem.

Závěrem…

V závěru lze říci, že nevěra je složitým a emocionálně náročným tématem, které mívá na vztahy zničující účinky. Odpuštění je klíčem k obnově vztahu po nevěře. Pokud podvedený partner není schopný nebo ochotný odpustit, vede to k trvajícímu konfliktu a nemožnosti vztah obnovit.

Každý vztah je jedinečný a některé páry se rozhodnou pracovat na obnovení vztahu, zatímco jiné se rozhodnou jít každý svou cestou.