Naprostá většina lidí, kteří vstupují do manželství či partnerství, očekává ve vztahu důvěru a věrnost. Posiluje to naši jedinečnost jakožto páru. Když si ale položíte otázku, co pro vás pojem věrnost či nevěra znamená, budou se vaše představy lišit.

Co je nevěra ve vztahu

Definování tohoto pojmu není tak úplně snadné. Nevěru obecně chápeme jako vztah zadaného člověka s jinou osobou, přičemž se tento vztah odehrává v době trvání partnerského svazku. Jde o porušení dohodnuté a očekávané věrnosti v partnerském vztahu. A tady je úskalí oněch „dohodnutých očekávání“. Nevěra ve vztahu má mnoho podob, vnímání toho, co už nevěra je a co již ne, je subjektivní. Pro někoho představuje fyzický akt, pro druhého je to již použití určitého emoticonu ve zprávě či pouhá myšlenka. Obecně se dá soudit, že jde o takový vztah partnera s jinou osobou, který člověka emočně zraňuje, pokud o něm ví anebo by zraňoval, kdyby o něm věděl. (Šmolka, 2003).

V současnosti se zdá, že nevěr přibývá, možná však zdání klame, neboť 80 % nevěr je odhaleno přes mobilní telefony či e-maily, což dříve neexistovalo. (Šmolka, 2010).

Jednotlivé páry vnímají nevěru variabilně. Někteří lidé mívají jasně daná pravidla o tom, co považují za nevěru, zatímco pro jiné páry jsou hranice flexibilnější. Jedni ji vnímají jako komplexní problém, který vyžaduje hlubší porozumění, pro jiné je to neodpustitelné porušení vzájemné důvěry. Velmi napomáhá, když se v páru dohodnete , co pro vás oba nevěru představuje.

Fyzická či emocionální nevěra?

Nevěru rozdělujeme na fyzickou či emocionální

Nevěru rozdělujeme na fyzickou či emocionální

V podstatě můžeme nevěru ve vztahu odlišit na fyzickou a emocionální.

Fyzická nevěra se obvykle vztahuje k sexuálním aktivitám s jinou osobou než partnerem. To zahrnuje například pohlavní styk, polibky, intimní doteky nebo jiné sexuální aktivity.

U emocionální nevěry jde o vytváření silné emocionální vazby s jinou osobou mimo vztah. Znamená to třeba sdílení důvěrných informací, prožívání romantických nebo emocionálních pocitů, vytváření silného pouta mimo partnerský vztah.

Domluvte se předem na pravidlech

Společně stanovte pravidla a hranice, které budou ve vašem vztahu platit. Otevřeně a upřímně si promluvte o vašich očekáváních a hranicích týkajících se věrnosti, sdílejte své obavy a očekávání a poslouchejte svého partnera. Diskutujte o tom, jak byste chtěli, aby se s nevěrou zacházelo a jak byste se k ní chtěli postavit. Můžete se dohodnout na věrnosti jako základním principu vašeho vztahu a diskutujte o tom, co to pro vás znamená. Zvažte také, jaké jsou vaše hranice, co se týče flirtování, emocionální blízkosti s jinými lidmi apod.

Nevěra ve vztahu může mít pro pár vážné následky

Nevěra může mít dopady na zdarví

Reakce na nevěru ve vztahu

I když jste si dopředu stanovili volnější pravidla, možná vás i vašeho partnera překvapí vaše reakce. Nevěra ve vztahu přeci jen patří mezi jeden z nejvíce traumatizujících životních zážitků.

Reakce se liší i podle toho, zda jste na počátku vztahu nebo jde o vztah dlouhodobý, jedná-li se o jednorázový „úlet“ či o zjištění déletrvajícího paralelního vztahu, jsou-li ve vztahu děti anebo nejsou.

První reakcí na nevěru bývá šok

Prvotní reakcí je často šok. Potřebujete se rychle někomu svěřit. Doporučuji, abyste zvážili, komu budete volat. Zavolejte důvěryhodné kamarádce či kamarádovi, s ostatními počkejte, až budete více v klidu a dokážete přemýšlet. Unáhlený telefonát plný emocí třeba rodičům není to nejvhodnější. Budou mít subjektivní pohled a pravděpodobně navrhnou dosti striktní řešení. Vyřknou možná slova, která nebude možno vzít zpět a situaci se jen zhorší. Vy s partnerem či partnerkou třeba nevěru ustojíte, u nich už to tak být nemusí a pokažené vztahy přetrvají a budou trvalou další komplikací. Emocionální podporu rozhodně potřebujete, o tom žádná, jen promýšlejte možné důsledky.

Umožněte sobě samému zpracování emocí, které se v důsledku nevěry vynoří. Jedná se např. o smutek, zklamání, vztek, zmatek a mnoho dalších. Pro jejich lepší zvládnutí třeba využijte pomoci terapeuta.

Pokuste se vyvarovat se urážek partnera a jakémukoli vyhrožování. Rozhodně zapomeňte na pomstu ve smyslu oplácení nevěry nevěrou. Otevřeně diskutujte o příčinách nevěry a co to znamená pro budoucnost vztahu. Upřímná a respektující komunikace napomůže oběma partnerům lépe porozumět situaci a hledat způsoby, jak se s ní vyrovnat.

Podvedený partner potřebuje čas na zpracování emocí a na rozmýšlení o tom, co dál. Může si pokládat otázky, zda chce na zachování vztahu pracovat anebo usoudí, že porušení důvěry je pro něj nepřekonatelné a rozhodne se vztah raději ukončit.

Každý vztah je jiný. Můžete se v případě potřeby pokusit dohodnout na dočasném oddělení, abyste oba měli čas na zpracování svých emocí a rozhodnutí o budoucnosti vztahu.

Nezaujaté posouzení vašeho vztahu hledejte u vztahového poradce.

Jaké bývají důsledky nevěry ve vztahu?

Většinou má větší šanci na překonání nevěry vztah, který před jejím vznikem alespoň přiměřeně fungoval.

Nechci se nyní zabývat příčinou nevěry ve vztahu, ale spíše upozornit na její možné důsledky. Ty bývají velmi rozmanité a závisí na konkrétních okolnostech a emocionálních reakcích obou partnerů. Každý by měl počítat s velkým otřesem vztahu. Není to žádná malichernost a její důsledky trvají mnohdy roky.

K čemu po nevěře ve vztahu dochází?

Nevěra ve vztahu vyvolává obavy a smutek

Podvedený partner zažívá zklamání a smutek

Porušení důvěry

Nevěra ve vztahu často způsobuje zásadní porušení důvěry mezi partnery. Pro obě strany není snadné ji opětovně po takovém závažném zklamán vytvořit. Její nedostatek dlouhodobě ovlivňuje stabilitu a kvalitu vztahu.

Emoční trauma

Pro partnery, kteří byli podvedeni, bývá nevěra extrémně bolestivou zkušeností. Prožívají smutek, zklamání, vztek, pocity zrazení a mohou se cítit mentálně a emocionálně zraněni. To může vést k významnému poklesu sebevědomí a sebedůvěry. Neprávem se třeba obviňují.

Rozbití vztahu

Nevěra může vést ke ztrátě stability ve vztahu a nakonec k jeho rozpadu. Mnoho partnerů se po nevěře rozhodne pro rozvod nebo ukončení vztahu, protože se cítí neschopni zlomenou důvěru překonat a obnovit pocity blízkosti.

Emoční a sexuální odstup

Situace vede ke snížení citové a sexuální intimity mezi partnery. Podvádějící partner by neměl po druhém vyžadovat intimitu, nechť nechá na druhém, kdy a jestli vůbec ji bude schopen. Podvedený partner může prožívat obavy z opakovaného zklamání, a to bohužel i v dalších vztazích, což ovlivní jeho schopnost otevřeně se ve vztahu angažovat.

Psychické a fyzické zdraví

Podvedený partner rozmýšlí, zda chce ve vztahu pokračovat

Podvedený partner rozmýšlí, zda chce ve vztahu pokračovat

Prožívání nevěry může mít negativní dopad na zdraví, ať již jsou to stresem vyvolané problémy (nespavost, úzkost, deprese a další psychické obtíže). Někteří lidé také prožívají fyzické příznaky, jako je bolest hlavy nebo zažívací problémy.

Každý vztah je unikátní a reakce na nevěru mohou být různé. Některé páry jsou schopny vztah obnovit a pracovat na něm, situaci překonají a vztah to naopak posílí. Jiné páry situaci neustojí, rozhodnou se vztah raději ukončit a hledat nové možnosti.

Důsledky nevěry bývají dlouhodobé a složité. Obnovení důvěry a zotavení z nevěry vyžaduje čas, úsilí a angažovanost obou partnerů. Podvedený partner se musí vypořádat s bolestí, kterou prožívá a najít v sobě schopnost odpustit druhému.

Často je nevyhnutelné hledat profesionální pomoc.