Sebeláska je pro spokojený život důležitá.Sebeláska

Co to vlastně je sebeláska? To nás nikdo neučil a pro mnohé už jen to slovo zní zvláštně, možná trochu nepatřičně. A přece je sebeláska důležitým konceptem v psychologii, který se týká vztahu člověka k sobě samému. Znamená to, jak moc si člověk váží a má důvěru v sebe sama, jak si dokáže odpouštět své chyby a jak se cítí ve své vlastní kůži.

Setkávám se s klienty, kteří mají pocit, že nežijí svůj vlastní život, jen plní požadavky svého okolí. Pomáhají, přizpůsobují se jiným, mají obavu říct svůj názor. Vždyť ti druzí působí tak jistě, nepochybují o sobě.Raději tedy ustoupí, vše přejdou, vyhoví žádostem druhých. Ale už z toho nemají tu radost, kterou dříve měli. Život tak nějak utíká mezi prsty a ne podle jejich představ.

Přijdou a dozví se, že by měli také v tom všem myslet na sebe. Že i oni, jejich názory, jejich pocity jsou důležité. Z počátku úplně kacířská myšlenka. V bibli se praví: „Miluj bližního svého jako sebe sama.“ Zeptám se tedy, jak by vám bylo, kdyby jste byl svůj bližní a choval se a trápil ho tak, jako trápíte sebe?“ Začneme mluvit o sebelásce, o sebevědomí.

Sebeláska a sebevědomí

Jsou to pojmy velmi blízké, mají ale odlišné nuance.

Sebeláska je láska k sobě samému, schopnost sám sebe akceptovat, i když nejsem dokonalý. Jde i o schopnost odpustit si svoje chyby.

Sebevědomí je mírou důvěry a jistoty, kterou má člověk ve své vlastní schopnosti a svoji hodnotu. Lidé s vysokým sebevědomím jsou sebejistí a méně ovlivnitelní negativními emocemi a kritikou.

Oba pojmy jsou mezi sebou propojené, protože vysoká sebeláska pomáhá posilovat sebevědomí a naopak, vysoké sebevědomí pomáhá posilovat sebelásku. Lidé s vysokou sebeláskou jsou schopni přijímat své chyby a chybovat, aniž by to ovlivnilo jejich sebevědomí, zatímco lidé s nízkou sebeláskou často trpí nízkým sebevědomím, protože si neodpouštějí a kritizují se.

TIP: Zajímá vás, proč se nemáme rádi? Poslechněte si náš podcast na téma sebeláska.

5 důvodů proč je dobré mít sám sebe rád

Mít se rád má mnoho výhod pro naše psychické i fyzické zdraví.

1. Sebeláska zlepšuje sebeúctu: Umožňuje nám vidět své silné stránky a přijímat se takoví, jací jsme.

2. Pomáhá vytvářet zdravé vztahy s ostatními, protože se cítíme důstojně a hledáme stejné lidi kolem sebe. Cítíme se dostatečně dobře sami se sebou, abychom mohli být otevření a upřímní v komunikaci s ostatními lidmi.

3. Sebeláska pomáhá překonat strachy a obavy, protože se cítíme silnější a schopnější svým obavám čelit.

4. Zlepšuje psychické zdraví, protože snižuje úroveň stresu a deprese a zvyšuje pocit štěstí a spokojenosti.

5. Má vliv i na naše fyzické zdraví: Když se máme rádi, snažíme se i o lepší životní styl a lepší péči o sebe, o své tělo.

To, jak o sobě (a nejen o sobě) smýšlíme, nás velmi ovlivňuje. Píšu o tom ve svém starším článku Síla našich myšlenek, kde na pokusu s rýží si možná dokážete lépe představit, co neustálá negace dokáže udělat s naším tělem, s naším vnitřním prostředím.

 

Jak posilovat sebelásku

Hodně lidí má tendenci se neustále kritizovat. Kdybyste byli svým přítelem, chtěli byste toho kritika stále poslouchat? Nespadá na vás odpovědnost za každou chybu, kterou uděláte. Přestaňte se kritizovat a namísto toho se snažte být k sobě shovívavý.

Začněte sami sobě odpouštět. Uděláte-li chybu, přiznejte si ji. Tímto způsobem se vyhnete popírání nebo se vymlouvání na ostatní. Zvažte, proč jste udělali chybu, a co byste mohli udělat jinak příště. Pokud jste se pokusili napravit svou chybu napravit, přijměte ji a nebojte se ji. Naučte se odpouštět i ostatním.

Přijměte sebe takové, jací jste. Dělejte věci, které vás baví a naplňují. A mějte na paměti to, jak hodně vás ovlivňují lidé ve vašem okolí. Jsou vaše vztahy uspokojivé? Zamyslete se nad tím, zda není třeba i v této oblasti něco změnit k lepšímu.

Je důležité si uvědomit, že sebeláska není stav, který bychom dosáhli jednou pro vždy, ale proces, na kterém pracujeme celý život. Ráda vám jej pomohu nastartovat.