Vrátit se k sobě po rozchodu, ano či ne? „Bude nejlepší se k sobě po rozchodu zase vrátit. Vždyť to tak zlé nebylo. Sice jsme se každou chvíli hádali, ale teď se cítím sama / sám a vlastně je mi smutno. Vím, že jsme měli problémů až nad hlavu, ale co když si nikoho jiného nenajdu? Zase se na mě budou rodiče dívat, že si nikoho neudržím.“

 

 

 

Vrátit se k sobě po rozchodu, ano či ne? Toť otázka

Podobné úvahy běží hlavou mnoha lidem. Důvodů, proč se k sobě opět vrátit, může být více. Někdy to bývá v situaci, kdy rozchod nebyl úplně promyšlený. V hádkách a pod vlivem negativních emocí bylo vyřčeno mnoho zlého a rozchod se jevil jako jediné východisko z partnerské krize. Partneři se rozešli. Poté, co se uklidnili, zjistili, že udělali chybu a rádi by vše vrátili zpět. Uvědomili si, jak jim vzájemný vztah chybí a že klady ve vztahu převažují.

Jindy, jako třeba v období lockdownů, byla ztížená možnost seznámení se s novými partnery a návrat k bývalému partnerovi vypadal jako dobrá varianta úniku před samotou. Mnoho lidí ji v této době snášelo těžce a řešili to tímto způsobem.

Občas se k sobě partneři vrací i po dlouhých letech odloučení. Chodili spolu třeba jako studenti, ale práce či jiné důvody je zavály každého jinam. Založili rodiny a ani o sobě nevěděli. Pak se jednoho dne znovu jejich cesty protnuly a znovu se do sebe zamilovali.

TIP: Přečtěte si i můj článek Jak se vyrovnat s rozchodem.

Jak nejlépe na návrat?

 

Rozdíl je v tom, jak dlouho vztah před rozchodem trval. Jiné je to po pár týdnech či měsících, kdy jsou častější méně uvážené, impulzivní rozchody, jiné je to po dlouholetém vztahu, kdy nepohoda mezi partnery trvala dlouho, mnohdy již roky a rozchod byl promyšlený.

Mohu říci, že úspěšný návrat po delší době, třeba po roce a více je možný, nikoli častý a vždy úspěšný. Úspěšnější jsou návraty po kratší pauze.

Někdy se zejména mladší partneři rozcházejí a vracejí k sobě i několikrát. To však svědčí o pochybnostech o kvalitě vztahu již v samém jeho počátku.

Z nějakého důvodu se partneři rozešli, je tedy třeba si o tomto důvodu promluvit a hledat opravdovou příčinu rozchodu. Možná se na situaci budou po pauze dívat jinak, buď se ten důvod již nezdá tak důležitý, možná je to ale něco zásadního. Je dobře nespěchat, poznávat v klidu druhého názor. Někdy není od věci si promluvit s odborníkem, je nestranný a pomůže se na situaci podívat z nadhledu.

Poté, co jste probrali důvod rozchodu, promluvte si i o podstatných věcech, které se odehrály v období vaší vztahové pauzy. V současné době je stejně většina lidí na sociálních sítích a jejich život je často pod drobnohledem společných známých, kteří rádi poreferují o novinkách druhému z partnerů.

Většina klientů bývalého partnera na sítích sleduje Mnohdy se tím velmi trápí, ale to nutkání sledovat ho je příliš silné.

Pokud se dohodnete na návratu, je to práce pro vás oba. Málokdy je vina pouze na jedné straně.

Je to váš společný problém a pouze společným úsilím jej zvládnete.

 

Návrat k sobě po delší době

 

Rozchod na člověka zapůsobí, může vyvolat i velké změny v životním stylu, v životních hodnotách. Neměli byste si myslet, že se po čase vracíte k úplně stejnému partnerovi. On se změnil a vy též. Jsou témata, která máte společná – vzpomínky na společně strávené chvíle, zážitky, přátele atd. Nicméně za dobu odloučení se v životě obou partnerů odehrály události, které je ovlivnily. Je tedy dobré postupovat pozvolna, opatrněji, mluvit o tom, co je pro ně důležité, čemu se v současné době věnují. Napřed se scházet, pak třeba strávit společný víkend a zjišťovat, jak spolu ladíte.

Mohou zde být třeba děti z dalšího vztahu, které jsou trvalou připomínkou původního rozchodu.

 

Na co si dát pozor

 

Pokud rozchod trval delší období, mohly se vyskytnout i další vztahy. Co se týká informací o jiných partnerech z mezidobí, doporučovala bych nerozebírat detailně ani vztah s nimi, ani to, jací byli po sexuální stránce. (Taková otázka: „Řekni, jaká byla v posteli? Byla lepší než já?“ může být zabiják návratu. Zvlášť když pravdomluvný partner odpoví souhlasně.)

Vrátit se k sobě po rozchodu k partnerovi či k partnerce, který vám fyzicky nebo psychicky ubližoval, o tom raději neuvažujte. Obdobně je nevhodné vracet se k partnerovi, který je závislý nebo podrazák. Opravdu chcete žít s člověkem, který vám vědomě ubližuje a na kterého se nemůžete spolehnout?

Pokud jste se rozešli i z důvodu nezvládnutých emočních výlevů a vzájemného urážení se, naučte se lepším u sebeovládání. Pokud to neuděláte, situace se může opakovat.

 

Jak bude na návrat reagovat rodina a přátelé?

 

To, jak bude reagovat okolí zásadně ovlivníte tím, jak s ním o problémech vztahu a o rozchodu komunikujete. Je to o známém „praní prádla na veřejnosti“. Je užitečné si uvědomit, že pokud přesvědčíte např. rodiče či společné kamarády, že partner / partnerka, kterého měli rádi, je nemožný, nespolehlivý, prostě s ním/ s ní dále nemůžete žít, přijmou to, ale mohou se s vaším rozchodem také dlouho vyrovnávat. A když si konečně navyknou na změnu, přijdete s tím, že partner byl vlastně skvělý, nemůžete bez něj / ní žít, milujete ho a vracíte se k sobě. Oni nemají to vaše nové prozření, nemusí tedy nové poměry akceptovat a už vůbec ne s radostí. Budou ostražití. Je vhodné brát ohled i na tento aspekt rozchodu a to zejména tehdy, jsou-li ve vztahu děti. Stěžováním se Vám sice krátkodobě uleví, ale škody takto napáchané mohou být trvalé

 

Návrat k sobě z obavy z osamění

 

Častým důvodem, proč se partneři vracejí i do nefunkčního vztahu, je obava ze samoty.

Svírá je obava, že si nového partnera již nenajdou. Co když zůstanu sám? Raději se tedy vrátím k někomu, s kým se sice necítím v pohodě, nerozumím si, ale hlavně že mám „aspoň někoho“. Jenže to pocit spokojenosti a pohody nenavodí. Vnitřní frustrace se jen prohlubuje. Čím to je? Ovládá nás strach. Strach z toho, že nejsem dost dobrý, dost hoden lásky, na lepší nemám. Je to cesta do takové vztahové smyčky. Kudy ven? Doporučuji obrátit se na odborníka. Potřebujete zjistit, z jakého důvodu se vnímáte tak negativně. Proč si nevěříte. Proč se nemáte rádi. Východiskem je zlepšení vztahu k sobě samému.

Čas běží, je škoda prožít život po boku někoho, s kým o sebe vzájemně nestojíte.

Bohužel, zdá se mi, že klientů s nízkým sebehodnocením a sebedůvěrou přibývá a zejména v nižší věkové skupině.

Vrátit se k sobě po rozchodu, ano či ne?

Ujasněte si, zda opravdu chcete rozchod nebo chcete vztah zachránit. Dejte si dostatek času na rozmyšlenou, lépe se nějaký čas nevidět, vychladnout a přemýšlet. Naučit se pracovat se stresem, zvládat emoce a v neposlední řadě v mnoha případech budovat ztracené sebevědomí. Nezapomeňte, že rady přátel nejsou nezaujaté, na rozdíl od odborníka, který situaci dokáže vidět z nadhledu.