Efektivní učení

Efektivně se učit znamená uspořit čas a mít lepší výsledek při učení.

 

Efektivní učení, tj. strávit učením méně času a co nejvíce si zapamatovat, je přáním asi každého, kdo se něco učí. Ať se nám to líbí nebo ne, ukončením školní docházky učení nekončí. Celý život se budeme setkávat s novými informacemi. Můžeme říct, že učení je celoživotní proces. Osvojíme-li si nějaké tipy, aby bylo učení efektivní, tím lépe.

 

 

Efektivní učení

Co si máme představit pod pojmem efektivní učení? V dnešní době zejména je velkou hodnotou čas. Jak rádi říkáme, času máme málo a chceme s ním co nejlépe zacházet. Jedná se tedy o poměr mezi vynaloženým časem a našimi studijními výsledky.

Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Sedíte nad učebnicí či materiálem, se kterým se potřebujete seznámit, čas ubíhá a vám to, jak se říká, neleze do hlavy. Začínáte být unavení a nervózní. Pro běžné učení neplatí, že čím více času tomu věnuji, tím více se naučím. Záleží na tom, jak efektivně čas strávím, jak ho dokážu zužitkovat a jaké metody použiju. Nebude to úplně bez práce, jako u všech změn jde o vytvoření nových návyků. A jaké to budou?

Každý jsme jedinečný

Efektivní učení

Napřed vyzkoušej novou metodu a pak se rozhodni.

Svým klientům říkám, že každý jsme jedinečný. Dostáváte různé tipy a metody. Líbí se mi, co říká Peter Kristofovič: „Buď zhodnotitel, ne hodnotitel.“ Tedy napřed tip vyzkoušej, pak teprve zařaď do svého života nebo odhoď.

 

Kdekdo nám rád poradí, jakým způsobem se učí či učil. Mějme však na paměti, že každý jsme jiný a způsob učení, který vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému člověku. Rozsáhlé výzkumy z této oblasti nám alespoň dají základní poznatky a mohou nám pomoci při hledání optimálního způsobu.

 

 

Proč se vlastně učím?

Velmi důležitá je základní otázka proč se učíme a k čemu nám to bude.  Velmi dobře platí: „Když víš proč, sám budeš hledat jak.“  Když mi učivo či nové informace dávají smysl a vím, že mi jejich znalost bude užitečná, učím se s větším zájmem. Když mě učivo baví, tedy mám u učení pozitivní emoce, je to jeden z faktorů lepšího výsledku učení.

 

Ach ta paměť

Jak se efektivně učit je i návodem na práci s naší pamětí.

Německý filozof a psycholog Hermann Ebinghaus již v minulém století dokázal na základě svých pokusů vytvořit křivku zapomínání. Není to zrovna „ hezký “ graf. Třeba po přednášce si říkáme, jak je nám všechno jasné, to si přece budeme pamatovat. Bohužel však k nejrychlejšímu zapomínání dochází v prvních desítkách minut po obdržení informací.

K zapamatování nám pomůže znalost základních principů fungování lidské paměti a tipy na to, jakým způsobem si máme učení v čase rozložit. Jakým způsobem a kdy opakovat. Dodržení těchto principů nám dle výzkumů pomůže k lepšímu zapamatování o 55%.

 

Aktivní učení – efektivní učení

Efektivní učení

Aktivní učení znamená lepší propojení nových znalostí s těmi, které již máme.

 

Občas se už setkáme i s pojmem aktivní učení. Jsou různé metody. Jak již název napovídá, není to pouhé pasivní přijímání informací. Jedna z možností se dá shrnout tak, že principem je co možná nejdříve vytahovat naučené poznatky z paměti. Doporučuji dále vzít si přehled toho, co se chci naučit a předem si z paměti vybavit, co o tématu již vím. Zaktivizuji paměť a nové poznatky snadněji začlením. Nebo metoda Peer Instruction vzešlá od profesora E.Mazura z Harvardu.

Mohou tyto metody znamenat věnovat více času předem, tedy jakoby před učením, o to více však ušetří čas potom a umožní lepší zapamatování.

 

Nejen levá a pravá hemisféra

Dalším doporučením je využití obou našich mozkových hemisfér při procesu učení. Náš klasický přístup je založen na učení se levou hemisférou. Ta je, jak se obecně říká, analytická, rozdělující věci, logická, třídí.

Pravá hemisféra jde spíše podle souvislostí. Využívá obrazy, děje, propojování a globální postupy. Efektivní učení využívá oba přístupy, dochází k lepšímu pochopení a zapamatování.

U nás třeba Petr Vladyka v knize “ Učení a paměť pravou mozkovou hemisférou“ přibližuje principy metody na příkladu učení se cizím jazykům.

 

Efektivní učení – vše souvisí se vším

Každý z nás preferuje jiný smyslový kanál vnímání a ty hrají důležitou úlohu při učení. Někdo si např. spíše zapamatuje vizuální podněty, jiný dává přednost tomu, že informace slyší, někdo je spíše kinestetický tip. Pozor ale na to, že záleží i na typu učiva. Našemu optimálnímu způsobu zapamatování informací náleží co největší využití všech smyslových kanálů. Stejně jako u malých dětí, kdy to považujeme za samozřejmé.

Kombinujte různé způsoby, tak si nejvíce zapamatujete. Praktické je využívání např. myšlenkových map.

Jsme-li schopni efektivněji studovat, bude nás i učení více bavit. A co nás baví, se podle výzkumů udrží v paměti déle.

Potřebujeme znát i to, jakým způsobem udržet mozek v co nejlepší kondici a zvládat stres.

 

 

Využití NLP pro řešení strachu

Efektivní učení

Naučme se zbavit se strachu ze zkoušek a ukázat naplno, co známe a umíme.

 

Při práci se svými klienty využívám ráda a s úspěchem techniky NLP pro co největší eliminaci strachu a stresu. Odstraníme společně, co se dá a naučím klienta či klientku jak si dále  může pomoci od strachu v případě potřeby sám.

Někdy přicházejí klienti, a to různého věku, s tím, že vše doma perfektně ovládali, ovšem strach je při zkoušce zcela ovládl a oni si nebyli schopni naučené informace vybavit. S tímto dokážu efektivně pracovat.

 

 

Chci klienty podpořit v tom, aby každý z nás s běžnou pamětí i s běžnými schopnostmi mohl podat co nejlepší výkon. Můžeme si shrnout předchozí velmi stručně takto:“ Vím, proč se učím a mám časový plán. Nové informace mi dávají smysl a dokážu je zakomponovat do svých současných znalostí. Využívám veškeré mi vyhovující techniky efektivního učení. Ovládám selfmanagement včetně schopnosti relaxovat.  V případě potřeby využívám techniky na eliminaci stresu a strachu.“

Ráda vám s principy efektivního učení pomohu. Ať již při individuálním setkání či na kurzu. Výsledky mých klientů jsou velmi motivační.