NLP – Neurolingvistické programováníNeurolingvistické programování, NLP – trochu tajemný název, se kterým se část mých klientů setkala, něco si o něm přečetla , zaujal je a nyní chtějí vyzkoušet, co NLP dokáže. Další přiznávají, že nevědí, co mají očekávat.  Pojďme si říct trochu podrobněji a srozumitelněji, co se pod tím pojmem NLP vlastně skrývá.

NLP, Neurolingvistické programování

Historie a vznik NLP

 

NLP se v posledních letech stalo velmi populární metodou v oblasti komunikace, seberozvoje a koučování. Ze známých osobností ho používají například Barack Obama, Serena Williams, Tony Robbins, Tiger Woods a další.

Za zakladatele NLP jsou považováni matematik, programátor a psycholog Richard Bandler a psycholog a lingvista John Grinder. ( odkaz wiki Neurolingvistické programování)

R.Bandler zkoumal chování lidí, způsob, jakým přemýšlejí o světě. Přišel s myšlenkou, že si my lidé v hlavě vytváříme vnitřní „mapy“ našeho vnímání světa, dá se říci neuromapy či smyslové mapy. Každý z nás vnímá svět svým jedinečným způsobem, chováme se každý podle „vlastní mapy světa“.

NLP vzniklo za účelem modelování strategií úspěšných lidí

NLP

Časem začal spolupracovat s J.Grinderem, aby společně utvořili model na základě lidského chování.

Zjednodušeně lze říci, poukázali na posloupnost toho, že my lidé vnímáme svět svými smysly. Tyto vjemy ve své mysli pojmenujeme slovy a pak se podle toho určitým způsobem chováme. Tedy máme vytvořeny určité vzorce, programy.

Ve své práci byli J.Grinder a R.Bandler ovlivněni zejména psychology Fritzem Perlsem, (zakladatelem gestalt terapie ), Virginií Satirovou ( zakladatelkou rodinné terapie) a M.H.Ericksonem ( uznávaným hypnoterapeutem).

J.Grinder a R.Bandler rozvíjeli svoji teorii a zkoumali důvody, proč tito psychoterapeuti mají při své práci daleko lepší výsledky než jiní. Chtěli nalézt odpověď na otázku, jaké strategie ve své práci tito terapeuti používají, že jsou tak úspěšní. Zkoumali, pozorovali, naslouchali a nakonec popsali jakýsi model, tj. podobné vzorce chování u všech tří terapeutů. Modelovali úspěšnost. Nazvali tento model NLP neboli neurolingvistické programování. O NLP se dá říci, že pomocí něj poznáváme to, co se osvědčilo, co funguje a to můžeme aplikovat u sebe či jiných lidí, neboli modelovat.

NLP se rozvinulo do dvou základních směrů – modelování strategie úspěšných jedinců tak, abychom identifikovali jejich vzorce úspěchu a šlo je dále předat – a na oblast efektivní komunikace a myšlení.

 

Co to tedy NLP je?

 

Neurolingvistické programování vlastně nemá jednotnou encyklopedickou definici. Sami jeho zakladatelé jej nazvali „ vědou a uměním o lidské výjimečnosti“.

Neuro se vztahuje k mozku, ke smyslovému vnímání, k cestě, kudy k nám putují informace. Naše mysl dokáže ovlivnit mnoho fyziologických procesů v těle. To, jak se cítíme, ovlivňuje i naše tělo, naše chování.

Lingvistické se týká slov, to, co vnímáme převádíme do slov, do naší vnitřní řeči. Naše mysl ovlivňuje naši řeč a zase naopak.

Programování značí celou řadu vzorců, schémat, našich automatických reakcí, našich strategií.

NLP vychází z modelů úspěšné komunikace, chování, schopností a postojů. Je založeno na práci s našimi vlastními přesvědčeními, na změně způsobu přemýšlení. Každý máme ve svém životě určité vzorce chování, myšlení. Některé z nich nám vyhovují nadále, jiné již naopak vyhovovat přestaly a nyní nás mohou i brzdit. NLP umožňuje lidem pracovat na sobě, zvyšovat sebevědomí, rozklíčovat zmíněné vzorce a změnit to, co jim nevyhovuje.

Jak píše Sue Knight : „V životě využíváme různé strategie obdobně tomu, jak počítač využívá program k dosažení výsledků. Pokud tyto strategie poznáme a pochopíme, můžeme si vybrat, zda budeme pokračovat v tom, co děláme a jak to děláme, nebo rozvineme svůj potenciál, pozdvihneme ho na vyšší úroveň a budeme dosahovat ještě lepších, vynikajících výsledků.“ („ NLP v praxi “, MP 2015).

 

V čem je výhoda této metody?

 

Pokud člověk opravdu chce udělat nějakou změnu ve svém životě, je připraven na sobě pracovat a má otevřenou mysl, neurolingvistické programování je efektivní a rychlý způsob, jak změny dosáhnout.

NLP může být rychlý a efektivní způsob, jak dosáhnout změny v životě

Vzorce chování

Další výhodou je, že pokud klient nechce, nemusí sdělovat konkrétní detail toho, co chce řešit, a přesto se dá dosáhnout dobrých výsledků. Především u choulostivých situací je to pro klienta komfortní. Zejména muži, kteří se neradi svěřuji, tuto možnost vítají.  Zkušený kouč či terapeut dokáže pečlivě vnímat gesta, mimiku, zkrátka neverbální složku řeči, dále slova, která klient používá,  způsob jakým situaci vnímá a popisuje a podle toho dále postupovat.

Neméně důležité je toto i v případě traumat z minulosti. Klient se nemusí znovu a znovu do nepříjemné situace ponořovat, znovu zážitky bolestně prožívat.

 

Využití NLP

 

Dnes se NLP využívá v mnoha oblastech života – v poradenství, v psychoterapii, v obchodě, ve sportu, v medicíně. Komunikační model NLP využívají manažeři, řečníci, terapeuti a další profesionálové. Využívají ho známé osobnosti, jak již bylo dříve zmíněno.

Pomocí NLP si lidé chtějí zlepšit svoje komunikační i sebeřídící schopnosti nebo schopnosti vést tým. Komunikace je klíčem k úspěšnému životu. Jedná se nejen o komunikaci s dalšími lidmi, ale především o komunikaci sám se sebou, naše vnitřní řeč. To, jak mluvíme dává obraz toho, jak se díváme na svět, jak sami sebe vnímáme.

NLP může pomoci odstranit vliv negativních zkušeností, fobie stejně jako pomoci zvýšit své sebevědomí, mít kontrolu nad svými emocemi a další pozoruhodné věci.

Díky NLP můžete lépe porozumět sobě i druhým lidem.