K paní Ventrubové jsem přišel kvůli nejasnostem v současné/budoucí kariéře. Dost jsem se tím trápil a připadal si „ztracený“. Paní Ventrubová mi pomohla se vnitřně i navenek uklidnit, zanalyzovat mou situaci, probrat možné kroky a další podstatné věci. Nyní jsem si jistý, kam povede má další cesta a cítím velkou úlevu.
Setkání s Mgr. Martou Ventrubovou stoprocentně doporučuji!*