Buďme upřímní –trocha manipulace ve vztahu i když se vám to na první pohled nebude zdát, výjimečně probíhá snad u každého. Něco po partnerovi chceme a řekneme to takovým způsobem, aby byla co největší šance na úspěch. Rozdíl ale je, když máme ve vztahu opravdového manipulátora.

 

Manipulace ve vztahu

V případě manipulace ve vztahu mohou být našimi průvodci strach a obavy.

Co je to manipulace?

Manipulace ve vztahu bývá definována jako snaha působit na myšlení druhé osoby, ovlivnit její chování, vnímání, emoce, ale i tělesné fungování – prostě dostat ji tam, kde ji chce manipulátor mít – a to pomocí ne úplně čestných praktik. Manipulátor se snaží přesvědčit druhé o svém názoru, o své pravdě.

Manipulátorem může být jakýkoli člen rodiny, mohou to být i naši rodiče. S manipulací se můžeme setkat v zaměstnání. Dnes se budeme věnovat manipulaci v partnerském vztahu.

 

 

Manipulace ve vztahu aneb varovné signály

Manipulaci na počátku vztahu nic moc nenasvědčuje. Partner je milý, zábavný, je s námi šťastný a dává najevo zármutek, pokud se nevidíme tak často, jak by si přál. A my se snažíme vyhovět, vždyť nás má tak moc rád.

Prvních varovných signálů si můžeme všimnout při prvních důležitých krocích, které ve vztahu děláme – hledání společného bydlení, plánování budoucnosti, návštěvy zejména našich přátel a příbuzných. Jak dojde na trochu konfliktní situaci, partner z rozhovoru odchází.

Zodpovědnost za rozhodnutí  je na nás, jen se stále nemůžeme trefit do výběru, se kterým by byl partner spokojen Vždy jsou tam nějaká ale, výčitky, nespokojenost. Rádi bychom mu udělali radost, jen, kdyby nám tak řekl, co přesně chce.  Ale proč bychom neustoupili milovanému člověku, byl by tak smutný. Opět bychom cítili vinu za to, že jsme takoví sobci .  On to s námi myslí dobře. Nechceme ho přeci zklamat.

 

Znáte tyto pocity?

Zdá se vám, že za jakýkoli nesoulad ve vztahu můžete vy? Máte neustále pocity viny? Výčitky svědomí? Rádi byste vyhověli, ale není vám zcela jasné, co přesně partner či partnerka chce? Dovolává se vaší lásky a morálky? Svoji zodpovědnost přenáší na vás? Říká vám, jak je na vás závislý/á?  Věříte, že když se změníte, bude partner šťastnější a spokojenější? Cítíte se zodpovědní za jeho/její pocity? Nemůžete diskutovat? Když máte odlišný názor, okamžitě trucuje a odchází během rozhovoru?

Slýcháte věty: “ To ti to vážně nevadí?” “ Alespoň kvůli dětem bys mohl/mohla…”,

“Jak mě můžeš tohle udělat?” “Kdyby to tak viděla tvoje maminka,.” “ Kdybys mě měl/a jen trochu rád/ráda, tak…”

Cítíte se ve vztahu stále napjatí? Nejistí? Čekáte, co opět uděláte špatně?

 

Osobnost manipulátora

Možná se ptáte, proč to dělá, co za tím je?  Je velká pravděpodobnost, že takový člověk sám manipulaci v dětství zažil. Třeba to byla maminka, možná někdo jiný z rodiny, ze školy.  A je tu i jeho strach, aby to nezažil znovu . Také je možné, že chce mít prostě moc nad jinými, ovládat je. Příčin může být i více.

Za vnější maskou se skrývá vnitřní nejistota, nízké sebevědomí a pokřivený pocit vlastní hodnoty. V nitru si nevěří.

Navenek má mnoho podob. Může se jevit jako velmi inspirativní, vzdělaný, okouzlující a zábavný člověk ,či naopak agresivní osoba, případně pasivní “chudák”.

V každém případě ale otázkou pro nás zůstává: Proč my sami sebou necháváme manipulovat?

 

Jak se bránit manipulaci

Manipulovaná osoba si často neuvědomuje, že je s ní manipulováno anebo se této manipulaci nechce či neumí bránit. Faktem také je, že sebevědomí manipulovaného se postupně snižuje, neboť je mu neustále dáváno najevo, jak je neschopný a že může vlastně být vděčný, že s ním ten druhý ve vztahu zůstává.

Prvním a to důležitým krokem je, když si partner manipulaci uvědomí. Je pak na něm zhodnotit, zda ve vztahu vůbec chce setrvat a postupnými kroky nastavit pravidla komunikace.

Poznejte svá slabá místa – ať už je to potřeba zvýšit si sebevědomí, sebeúctu či uvědomit si situace, při kterých cítíte pocity viny – a zapracujte na nich. Rozetnete tak bludný kruh používaných mentálních vzorců, které vedou ke stále stejnému chování. Je to delší cesta, ale rozhodně se vyplatí.

 

Co s tím?

Hlavní zásadou je nebýt v rozhovoru agresivní,. Užívejte kratší věty a nepouštějte se do vysvětlování.  Neobhajujte se. Požadujte po partnerovi konkrétní vyjádření, konkrétní návrhy.

Pokud se vám zdá, že diskuze nikam nevede a že jste tlačeni do rozhodnutí, která udělat nechcete, rozhovor přerušte. Řekněte, že se k němu vrátíte, až bude dávat konstruktivní návrh.

V případě, že máte pocit, že jste udělali vše pro zlepšení situace, ale manipulace ve vztahu stále přetrvává, je možná čas popřemýšlet o ukončení tohoto vztahu.  Rozchod s manipulátorem nemusí být jednoduchý. Poproste o podporu vaše přátele či příbuzné a vždy se můžete obrátit o pomoc k odborníkovi.