Jak si zvýšit sebevědomí ve vztahu s manipulátorem

Po dlouhodobém působení manipulátora je naše sebevědomí velmi nízké

Jak si zvýšit sebevědomí po letech strávených v nerovném vztahu, kde manipulace a manipulativní jednání stojí na dennim pořádku, zvednout hlavu a cítit se zas sebevědomým a plnohodnotným člověkem, se zdá být pouze nedostižným snem. Věřte, že cesta k němu vede, jen vyžaduje trpělivost, odhodlání a vytvoření nových návyků.

Příběh Anny

Počátek

Anna se vdávala krátce po ukončení střední školy. Zamilovala se, ani s partnerem nechodila dlouho, ale její rozhodnutí urychlila vidina stěhování z malého městečka do Prahy. Cítila, že tam bude mít větší rozlet, větší možnosti a manželovo dobré postavení v mezinárodní firmě slibovalo dobré finanční zabezpečení.

Zpočátku vše vypadalo trochu jak z pohádky. Manželé byli jak dvě hrdličky. Do práce Anna chodila na zkrácený úvazek. Když však chtěla jít s kolegy po práci někam na skleničku, vysvětlil jí, z jakého důvodu to není vhodné a proč by tam chodit neměla. Oblečení jí také vybíral on. Věděl, co jí sluší a chtěl, aby ho na pracovních setkáních s partnery dobře reprezentovala podle jeho vkusu. Vždy ráda četla. Nyní měla ke čtení úplně jiné knihy, než měla v oblibě. Vysvětlil jí, kvůli čemu by si je měla přečíst, proč má mít přehled o kulturním dění.

Zdánlivě logické důvody

Všechna jeho vysvětlení byla tak prostá, logické důvody do sebe zapadaly a Anna si tak navykla na jeho úsudek, že ani sama již nerozhodovala v jejich domácnosti nebo životě o ničem. Někde v podvědomí ji sice občas začal šimrat plamínek pochybnosti, že ne vše, co se s ní a s nimi děje, je podle jejího přání , vždy ho však zažehnala.

Narodilo se jim dítě, holčička. Manžel pečlivě zvolil pediatra, doporučil Anně knihy a kurzy o výchově. Holčička byla jak vystřižená z časopisu.  Vzorně vychovávané dítě, plnící rodičovská, spíše však tatínkova přání. Bez výjimky.

Domovem zněly tatínkovy věty typu: “ Hodné holčičky toto nikdy nedělají.” “ S touto spolužačkou se nemůžeš kamarádit. Pozval jsem k nám na svačinu přátele, ti mají také holčičku, ta bude pro tebe vhodná kamarádka.”

Dítě manipulativního rodiče

Nešťastné dítě, které nedokázalo plnit otcovy nároky

Když se Anna snažila manželovi vysvětlit, že nelze někomu nařídit, aby se s někým kamarádil, vysvětlil jí, že je to přece malé dítě a ještě nemá zkušenosti. Kdo to s ním v životě myslí nejlépe? Přeci rodiče. Kdo jiný jej má tedy směřovat a ukazovat mu cestu? V tu chvíli muži Anna vždy dala za pravdu, znělo to přeci tak přirozeně.

Co se stalo?

V první řadě si je třeba uvědomit, že manipulátor velmi dobře zná naše slabá místa. Má je zmapována a míří přesně. V tomto případě jde o vyvolání pocitů viny a pochybností  Anny o sobě samé. Pocity viny, že asi nejsem dobrá matka – nechci pro dítě to nejlepší. Co je však pro dítě nejlepší, ví jen on – otec, podle jeho představ.

Vyvolání pochybností o mém správném úsudku. Sice mi intuice napovídá, že “něco je špatně”, cítím to, ale obvykle se nechám přesvědčit zdánlivě logickými argumenty.

Onemocnění dcery

Pak ale začala mít holčička časté bolesti bříška. Absolvovala všemožná vyšetření, po této stránce tedy vše v pořádku. Dostali doporučení navštívit dětského psychologa. Odborník viděl nešťastné dítě, které obtížně dostávalo otcovým nárokům.

Toto zjištění přimělo Annu začít domácí prostředí řešit. .Začala si uvědomovat svoji situaci. Ona sama se manželovi podřizovala již automaticky. Když ale nyní viděla, jaký vliv má jeho jednání na dceru, začala se v ní probouzet vnitřní ochranitelská síla. Ona se svému nuži podvolovala, ale rozhodla se, že pro svoji dceru chce jiný život, takový, aby ho prožívala dle svých představ.

Anna začala na sobě pracovat, pod vedením odborníka nalézala cestu, jak si zvýšit  sebevědomí. Tak, aby se asertivně dokázala svému muži postavit.

Jak si zvýšit sebevědomí    

Co dělat?

Kdo mi pomůže z kola ven? Nečekejte pomoc zvenčí, pouze podporu.  Je to na vás samých.

První krok, uvědomění si, že chcete něco změnit, jste udělali. Ten je dost zásadní.

Druhého člověka nezměníte, své chování začněte měnit vy.

Čekáte či se necháte ukolébat sliby, případně jste přesvědčeni, že si ten druhý svoje jednání uvědomí, uzná, že se nechová správně a napraví se? Nebuďte naivní. Manipulací chce jedinec získat nějakou výhodu či moc.

Možná neustále přemýšlíte nad důvody jeho chování, snažíte si je vysvětlit a mnohdy je pak i omluvíte. Připusťte tu možnost, že i člověk vám blízký nemá čestné důvody pro své chování. Chce jen zvítězit (nad vámi) za každou cenu. Ovládat vás, mít nad vámi kontrolu.

TIP: Naučte se praktická cvičení, která vám pomohou zvýšit sebevědomí. Cvičit je můžete doma a nezaberou vám víc, jak 5 minut. Najdete je v našem podcastu s názvem Pracujte na svém sebevědomí 💪🏼 (E03).

Nízké sebevědomí

Jedním ze znaků, čím se vyznačuje nízké sebevědomí je to, že máte o sobě pochybnosti. Nevěříte svému úsudku. Neradi jdete do konfliktu, tak raději ustupujete, nejste si jisti svými argumenty Stále si myslíte,, že ten druhý má vice zkušeností. Proč? Protože vám to říká, mluví sebejistě a velmi promyšlenou volbou slov zpochybňuje vaše názory.

Všimli jste si, že manipulátor přesně zná vaše slabá místa? Je načase, abyste je dobře poznali i vy.. Vnímejte své pocity, když dojde k nějakému střetu. Proč a co se vás tak dotklo?

Zná vaši nejistotu, vaše obavy a možná i velkou svědomitost. Nad svým úsudkem přemýšlíte, zkoumáte ho, zpochybňujete. Na sebe jste nároční. Je si toho dobře vědom a ví, jak na vás působit.

Máte svůj rozum, nemusíte se podřizovat autoritám. Zvláště ne samozvaným

Pozorujte se, jak jednáte, co děláte. Kdy je dobré změnit návyk a začít jednat jinak? Jakým způsobem?

Seznam vašich silných stránek

Pozorovali jste svá slabá místa, uvědomte si stejně tak i vaše silné stránky. Co je vaší výhodou? Jste vice empatičtí? Dokážete se dobře ovládat? Sepište si na papír alespoň deset svých silných stránek a vlastností, kterých si ceníte. Že nevíte? Žádné vás nenapadají?  S tím se u klientů setkávám velmi často. Kdybyste měli popsat jakých vlastností si ceníte u svých přátel, věřím, že byste je vysypali jak se říká, z rukávu. Co vám brání vnímat a vidět je u sebe?

Co se vám v životě podařilo? Díky čemu to bylo? Co se vám zdařilo v poslední době? Dopřejte si čas a popřemýšlejte. Seznam můžete doplňovat průběžně, pokud si hned nevzpomenete.

Večer před spaním přemýšlejte o proběhlém dni, rekapitulujte, uvědomte si, co se vám povedlo a proč tomu tak bylo. Vytvoříte si tak postupně návyk vnímat svoje silné stránky, uvědomovat si vaše zásluhy na podařených věcech či situacích.

Můžete se i zeptat  osoby, které důvěřujete a s kterou jste si blízcí, zda by vám mohla říct, co na vás oceňuje. Možná budete překvapeni, že popíše nějakou vaši vlastnost, kterou obdivuje a vy si ji ani neuvědomujete.

Zdroj našeho sebevědomí a sebelásky je v nás samých.

Nastavení hranic

Předně si sami uvědomte, jaké chování k sobě jste ochotni snášet. Druhý si k vám dovolí, zvláště dlouhodobě, jen to, co vy mu umožníte. Vymezte hranice, co jste ochotni tolerovat a co už je pro vás “přes čáru”.

Počítejte s tím, že se vás manipulátor bude snažit všemi možnými prostředky dostat tam, kde vás měl. Změna se mu líbit nebude. Ztrácí tak svůj vliv na vás a bude ho chtít mít dál.

Budete-li mít pochybnosti o dalších krocích, vyhledejte odbornou pomoc.

Buďte důslední, vytrvalí a trpěliví. Za zvýšené sebevědomí to úsilí stojí, ne?